Další silnou stránkou naší firmy je příprava kvalitativně cenného řeziva přizpůsobeného požadavkům každého zákazníka. Vaším odborníkem jsme zejména v oblasti masivních okeních hranolů, prken a produktů pro lehký průmysl. Obrátit se na nás však můžete také pro stavební hranoly, trámy či dřevěný obalový materiál. Díky odpovídající selekci jsme schopni pokrýt včas a individuálně široké spektrum zákaznických přání.


Naše výroba se zaměřuje na smrky, jedle a modříny. Dobré kontakty v nejlepších lesních oblastech Alp jakož i alpského podhůří umožňují udržet vysoký standart.