Zkušenost


Naše dlouholetá zkušenost zahrnující vše od obstarávání materiálu až po řezání nám umožňuje dodržovat naše závazky přizpůsobené požadavkům každého klienta i dodavatele.

Flexibilita


Klíčem k dosažení našeho cíle – jímž jsou spokojení klienti a dodavatelé – je flexibilita. Naše výroba „just-in-time“ z nás činí silného partnera.

Spolehlivost


jinak řečeno: držíme slovo. Spolehlivost je předpokladem vzájemné důvěry, bez které se to v naší branži neobejde.

Logistika


Zásadním faktorem naší flexibility je logistika. Vlajkovou lodí je nám v tomto ohledu naše Scania R730. Tento návěsný kamion nám umožňuje dodržovat termíny i přizpůsobovat se náhlým změnám v každodenním provozu. Díky jeho promyšlené technice ho můžeme využívat v širokém spektru činností.

Kulatiny


Naší hlavní předností je obstarávání kulatin. Vhodný produkt můžeme každému zákazníkovi efektivně dodat jen tehdy, pokud je dřevo již v lese důsledně roztříděno.
Vždy se snažíme zužitkovat celý strom – od produktů určených k profilovému řezání až po naše nejkrásnější kousky, kmenové dřevo. Každý zákazník dostává zboží vybrané přímo pro něj. Jsme tak kompetentním partnerem lesních správ, obcí i soukromých vlastníků lesů v oblasti Alp i alpského podhůří.

Řezivo


Další silnou stránkou naší firmy je příprava kvalitativně cenného řeziva přizpůsobeného požadavkům každého zákazníka. Vaším odborníkem jsme zejména v oblasti masivních okeních hranolů, prken a produktů pro lehký průmysl. Obrátit se na nás však můžete také pro stavební hranoly, trámy či dřevěný obalový materiál. Díky odpovídající selekci jsme schopni pokrýt včas a individuálně široké spektrum zákaznických přání.
Naše výroba se zaměřuje na smrky, jedle a modříny. Dobré kontakty v nejlepších lesních oblastech Alp jakož i alpského podhůří umožňují udržet vysoký standart.